IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

 

KOMUNIKATY DUSZPASTERSKIE

 IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

10.03.2024

Ewangelia J 3,14-21

 

Jezus powiedział do Nikodema: „Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego uczynków. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu”.

 

 1. Różaniec Fatimski odmawiać będziemy w środę o godz. 20:00. 

 2. Rekolekcje wielkopostne rozpoczną się w przyszłą niedzielę. Nauki rekolekcyjnej nie będzie jeszcze na Mszy Świętej o godz. 18:00 w sobotę. Zapraszamy na niedzielne Msze Święte. 

PLAN REKOLEKCJI:

PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA 

 • Msza Święta z nauką rekolekcyjną – o godz. 10:00 i 18:00

WTOREK

 • Po Mszy Świętej o godz. 10:00 – dodatkowo nauka rekolekcyjna dla chorych i starszych

CZWARTEK

 • Adoracja Najświętszego Sakramentu i indywidualna modlitwa w kaplicy

PIĄTEK

 • Dzień Drogi Krzyżowej

SOBOTA

 • Parafialny Dzień Pojednania – kapłani spowiedzi słuchać będą 
  w godzinach: 10:00 – 12:00 | 15:00 – 16:00 | 16:30 – 18:00 | 18:45 – 19:30

NIEDZIELA (zakończenie rekolekcji parafialnych)

 • Procesja z palmami wyruszy sprzed Domu Matki i Dziecka o godz. 11:15. Palmy będą święcone na wszystkich Mszach Świętych.

 • Misterium Męki Pańskiej – godz. 19:00 w kościele

 1. Do białych skarbon można składać ofiary na kwiaty i dekorację do Grobu Pańskiego i Ciemnicy. Za wszystkie ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać!

 2. W dniach od 16 do 24 marca będzie trwać Nowenna za wstawiennictwem św. Andrzeja Boboli i bł. Jerzego Popiełuszki w intencji Ojczyzny, zgody narodowej i poszanowania życia ludzkiego. Szczegóły na plakacie

 3. Do Domu Ojca odeszli: Zygmunt Szymański z os. Jagiellońskiego, Mierosława Bigosińska z os. Orła Białego, Halina Kuźlak z os. Orła Białego. 

ks. Andrzej Szczęsny

proboszcz