V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

KOMUNIKATY DUSZPASTERSKIE

    V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

17.03.2024

 

Ewangelia J 12,20-33

 

Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go, mówiąc: „Panie, chcemy ujrzeć Jezusa”. Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi. A Jezus dał im taką odpowiedź: „Nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto miłuje swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec. Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny. Nie, właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, uwielbij imię Twoje”. Wtem rozległ się głos z nieba: „I uwielbiłem, i znowu uwielbię”. Tłum stojący usłyszał to i mówił: „Zagrzmiało!” Inni mówili: „Anioł przemówił do Niego”. Na to rzekł Jezus: „Głos ten rozległ się nie ze względu na Mnie, ale ze względu na was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony. A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie”. To powiedział zaznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć

 1. Dzisiaj rozpoczynamy rekolekcje parafialne, które głosi Ojciec Krzysztof Kowalski (paulin), który przygotowywał i towarzyszył nam w czasie peregrynacji Kopii Cudownego Obrazu.  

PLAN REKOLEKCJI:

PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA 

 • Msza Święta z nauką rekolekcyjną – o godz. 10:00 i 18:00

WTOREK

 • Po Mszy Świętej o godz. 10:00 – dodatkowo nauka rekolekcyjna dla chorych i starszych

CZWARTEK

 • Całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu i indywidualna modlitwa w kaplicy 

PIĄTEK

 • Dzień Drogi Krzyżowej

SOBOTA

 • Parafialny Dzień Pojednania – kapłani spowiedzi słuchać będą 
  w godzinach: 10:00 – 12:00 | 15:00 – 16:00 | 16:30 – 18:00 | 18:45 – 19:30

NIEDZIELA (zakończenie rekolekcji parafialnych)

 • Procesja z palmami wyruszy sprzed Domu Matki i Dziecka o godz. 11:15. Palmy będą święcone na wszystkich Mszach Świętych.

 1. W przyszłą niedzielę serdecznie zapraszamy na Misterium Męki Pańskiej, które będzie miało miejsce w naszym kościele o godz. 19:00.

 2. Uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP obchodzić będziemy we wtorek.

 3. Zapraszamy do udziału w miejskiej Drodze Krzyżowej, która rozpocznie się w piątek o godz 19:00 przed kościołem Garnizonowym. Nasza parafia podejmie krzyż od stacji II do III.

 4. Kapłani odwiedzą chorych w Wielki Piątek w godzinach rannych. 

 5. Do białych skarbon można składać ofiary na kwiaty i dekorację do Grobu Pańskiego i Ciemnicy.

 6. Do Domu Ojca odeszli: Danuta Filipiak z os. Piastowskiego, Grażyna Szczygielska z os. Kazimierza Wielkiego, Danuta Malicka z os. Jagiellońskiego, Józef Białas z os. Orła Białego i Urszula Woźniak z os. Władysława Łokietka. 

ks. Andrzej Szczęsny

proboszcz